Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

Naszym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców

DAROWIZNY

DAROWIZNY

Email Drukuj PDF

Zachęcamy do przekazywania darowizn na statutowe cele Stowarzyszenia

Naszym głównym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.


Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1

Nr konta: 82 2030 0045 1110 0000 0231 4310

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16 


Należy pamiętać że darowiznę można odliczyć od podatku dochodowego


Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),  
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.


Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 20:44