Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

Naszym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

O SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ

Email Drukuj PDF

Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia takich jak: krzewienie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w kwietniu 2012, powołano jednostkę regulaminową - Sekcję Piłki Nożnej. Od samego początku Sekcja za cel postawiła sobie wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w rywalizacji sportowej z rówieśnikami z miast, zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych oraz integrację społeczeństwa lokalnego. Dla zintensyfikowania działań w tych obszarach, w struktury Sekcji Piłki Nożnej, włączono działający od 2005 roku Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka" Dobre. (dawniej „Nojszewianka” Nojszew).

Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka" Dobre uczestniczy w rozgrywkach w siedleckiej A Klasy, B Klasy oraz prowadzi 2 drużyny juniorów w roczniku 94/95 i 96/98.

Obecnie w szeregach klubu aktywnie trenuje ponad 80 adeptów piłki nożnej i liczba ta z dnia na dzień wzrasta. Zajęcia dla najmłodszych grup wiekowych prowadzone są 3 razy w tygodniu, dla starszych 2 razy w tygodniu.

W maju 2012 dla zaspokojenia piłkarskich zainteresowań uczniów klas 0-6, Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobre oraz okolicznych gmin, powołano Akademię Piłkarską GKS „Nojszewianka" DOBRE, która działa pod nadzorem Prezesa Sekcji Piłki Nożnej. Od września rozpoczeły się systematyczne treningi piłki nożnej pod okiem trenerów GKS „Nojszewianka" DOBRE.

Poprawiony: sobota, 22 grudnia 2012 11:32

POWOŁANO SEKCJĘ PIŁKI NOŻNEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 14 kwietnia 2012 r. w Dobrem odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Sekcję Piłki Nożnej.

Na stanowisko Prezesa Sekcji Piłki Nożnej powołano Pana Jarosława Wielądka

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę nr 5/2012. 

Poprawiony: poniedziałek, 14 maja 2012 20:58