PRZYJĘCIE GKS Nojszewianka DOBRE

Drukuj

W dniu 14 kwietnia 2012 r. w Dobrem odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Klubu Sportowego Nojszewianka Dobre w struktury Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre przejmuje obowiązki organu prowadzącego dla Gminnego Klubu Sportowego Nojszewianka Dobre. Dotychczasowe władze i regulaminy Gminnego Klubu Sportowego Nojszewianka Dobre pozostają bez zmian.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę nr 6/2012.